Главная | Регистрация | Вход | RSSВоскресенье, 22.07.2018, 17:46

Персональний сайт вчителя хімії і біології Козирєва Євгена Володимировича

Меню сайта
Батькам
Мої захоплення
Друзі сайту
 • Розробки уроків

  Главная » Статьи » Календарно-тематичне планування » 8 клас

  Календарне планування з хімії 8 клас

  Календарне планування з хімії 8 клас

  За новим Державним стандартом

  ЗАВАНТАЖИТИ

   

  Складено до підручника: Г.А. Лашевська, А.А. ЛашевськаХімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.К. : Генеза, 2016згідно з навчальною програмою«ХІМІЯ 7–9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів,затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 № 664) зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

   

   

  Поурочне планування (орієнтовне) вивчення курсу хімії 8-го класу

  70 год, 2 год на тиждень, 10 год — резервні

   

   

  №/дата

  Тема уроку

  Демонстрації, лабораторні досліди, домашній експеримент, розрахункові задачі

   

  Домашнє завдання

  (§)

  Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

   

  1.  
  1.  

  Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення

   

   

  1.  
  1.  

  2

  Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині

   

  1.  
  1.  

  3

  Масова частка розчиненої речовини

   

  1.  

  Тема 1.Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

  1.  

  1

  Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

   

  1.  
  1.  

  2

  Періодичний закон Д.І. Менделєєва

   

   

  1.  
  1.  

  3

  Структура періодичної системи хімічних елементів

  Демонстрація

  1. Періодична система хімічних елементів

  Д.І. Менделєєва (довга і коротка форми)

   

  1.  
  1.  

  4

  Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Ізотопи. Нуклід. Сучасне формулювання періодичного закону

  Демонстрація.

  2. Моделі атомів

   

   

  1.  
  1.  

  5

   

   

   

   

   

   

  Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1–20. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1–20. Поняття про радіус атома

  Демонстрація

  1. Форми електронних орбіталей

   

  1.  
  1.  

  6

  1.  

  7

  Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

   

  1.  
  1.  

  8

  Характеристика хімічних елементів № 1–20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома

   

  1.  
  1.  

  9

  1.  

  10

  Значення періодичного закону

   

  1.  
  1.  

  11

  Узагальнення знань з теми

   

  4–11

  1.  

  12

  Тематична контрольна робота 1

   

  1.  

  13

  Аналіз результатів контрольної роботи 1

   

  1.  

  14

  Захист навчальних проектів:

  1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

  2. Форми періодичної системи хімічних елементів

   

  Тема 2.Хімічнийзв’язок і будоваречовини

  1.  

  1

  Природа хімічного зв’язку. Електронегативністьелементів. Ковалентнийзв’язок, йогоутворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул

   

  1.  
  1.  

  2

   

  1.  

  3

  Йони. Йоннийзв’язок, йогоутворення

   

  1.  
  1.  

  4

  Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йоннікристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

  Демонстрації:

  2. Кристалічні ґратки різних типів.

  3. Речовини атомної, молекулярної та йонної будови.

  4. Фізичні властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

  Лабораторнийдослід

   

  1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

   

  Домашнійексперимент

  1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску

  1.  
  1.  

  5

  Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів

   

  1.  
  1.  

  6

  1.  

  7

  Узагальнення знань з теми

   

  12–15

  1.  

  8

  Тематична контрольна робота 2

   

  1.  

  9

  Аналіз результатів контрольної роботи 2.

  Захист навчального проекту 3. Залежністьфізичнихвластивостейречовинвідтипівкристалічнихґраток

   

  Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

  1.  

  1

  Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

  Розрахунковазадача

  1. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі

   

  1.  
  1.  

  2

  Молярна маса

  Розрахунковазадача

  2. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою

   

  1.  
  1.  

  3

  Розв’язування розрахункових задач

   

  1.  

  4

  Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

  Розрахунковазадача

  3. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов

  1.  
  1.  

  5

  Розв’язування розрахункових задач

  Розрахунковазадача

  4. Обчислення з використанням відносної густини газів

  1.  

  6

  Відносна густина газів

   

  1.  
  1.  

  7

  Узагальнення знань з теми. Розв’язування розрахункових задач

   

  16–19

  1.  

  8

  Тематична контрольна робота 3

   

  1.  

  9

  Аналіз результатів контрольної роботи 3

   

  Тема 4.Основні класи неорганічних сполук

  1.  

  1

  Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура

   

   

  1.  
  1.  

  2

  Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму,

  кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

   

  1.  
  1.  

  3

  1.  

  4

  Оксиди. Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля

  Демонстрація

  7. Зразки оксидів

   

  1.  
  1.  

  5

  Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами

  Демонстрація

  8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

  1.  
  1.  

  6

  1.  

  7

  Фізичні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання лугів і вплив на довкілля

  Демонстрація

  9. Зразки основ.

  10. Таблицярозчинності кислот, основ, амфотернихгідроксидів та солей

  1.  
  1.  

  8

  Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації

  Лабораторнідосліди:

  2. Діяводнихрозчинівлугів на індикатори.

  3. Взаємодіялугів з кислотами в розчині

  1.  
  1.  

  9

  Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля

  Демонстрація

  11. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ

  1.  
  1.  

  10

  Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля.  Заходи безпеки під час роботи з кислотами

  Демонстрація

  12. Зразки кислот

   

  1.  
  1.  

  11

  Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів. Реакції заміщення та обміну

   

   

  Демонстрація

  13. Хімічнівластивості кислот

  Лабораторні досліди:

  4. Дія водних розчинів кислот на індикатори.

  5. Взаємодія хлоридної кислоти з металами

  1.  
  1.  

  12

  1.  

  13

  Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля

  Демонстрація

  14. Зразки солей

   

  1.  
  1.  

  14

  Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями

  Демонстрація

  15. Хімічні властивості солей

  Лабораторні досліди:

  6. Взаємодія солей з лугами у водномурозчині.

  7. Реакціяобмінуміж солями в розчині.

  8. Взаємодіяметалівіз солями у водномурозчині.

  Домашній експеримент:

  2. Дія на сік столового буряка, лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину

  1.  
  1.  

  15

  1.  

  16

  Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (у розчині, за стоплення). Поширеність амфотерних гідроксидів у природі та використання їх. Вплив на довкілля

  Демонстрація

  16. Доведення амфотерності цинк гідроксиду

  Домашній експеримент

   

  1.  
  1.  

  17

  Практична робота 1

  Практична робота

  1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

  20–31

  1.  

  18

  Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей

   

  1.  
  1.  

  19

  1.  

  20

  Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Розв’язування експериментальних задач

  Демонстрації:

  14. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.

  15. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(\/) оксиду в теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом

  Лабораторний дослід

  9. Розв’язуванняекспериментальних задач

  1.  
  1.  

  21

  1.  

  22

  Практична робота 2

  Практична робота

  2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

  20–33

  1.  

  23

  Узагальнення знань з теми

   

  1.  

  24

  Контрольна робота 4

   

  1.  

  25

  Аналіз результатів контрольної роботи 4

   

  Резервний час

  1.  

  1

  Захист навчальних проектів:

  4. Сполуки основних класів у будівництві й побуті.

  5. Хімічний склад і використання мінералів.

  6. Вирощування кристалів солей.

  7. Впливхімічнихсполук на довкілля і здоров’ялюдини

   

   

  4–33

  1.  

  2

  1.  

  3

  Повторення й узагальнення знань з курсу хімії 8 класу

   

  1.  

  4

  Підсумкова контрольна робота

   

  1.  

  5

  Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи

   

  1.  

  6

  Розв’язування розрахункових задач

   

  1.  

  7

  1.  

  8

  Екскурсії до краєзнавчого і/або мінералогічного музеїв, складання звітів про них

   

  Звіт

  1.  

  9

  1.  

  10

  Підсумковий урок

   

   

             

   

  Категория: 8 клас | Добавил: Evgenij (11.09.2016)
  Просмотров: 684 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  avatar
  Вхід на сайт
  Рідна школа
  Моє опитування
  Хто завітав на мій сайт?
  Всего ответов: 828
  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Пошук
  Погода сьогодні

  Copyright MyCorp © 2018
  Бесплатный конструктор сайтов - uCoz